logo

(BLESSURE) PREVENTIE

Preventie heeft als doel te zorgen dat mensen gezond blijven door enerzijds de gezondheid te bevorderen en anderzijds de gezondheid te beschermen. Ook heeft preventie als doel ziekten en aandoeningen te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium op te sporen. Onder preventie valt ook het voorkomen van complicaties.

Fysiotherapie Kennemerlaan heeft een samenwerkingsverband met het collectief BlessureVrijNederland. BlessureVrijNederland is een nog jong collectief van een groeiend netwerk van meerdere zorgverleners die er samen toe willen bijdragen dat Nederland steeds minder te maken krijgt met de dure kostenpost welke blessures is. Zij zijn van mening dat er vrij makkelijk heel wat verbetering in het ontstaan van blessures is te brengen door adequate voorlichting, advisering en juiste interventies.
Gebruiksvriendelijk en makkelijk toegankelijk voor de cliënt net o.a. een eigen app beschikbaar voor zowel Andriod als Apple. Download hier de app of bezoek de website www.blessurevrijnederland.nl

logoBVN

Oefenen om aan te sterken (kan dus ook aan huis)

Een veel gebruikte indeling van preventie is die naar primaire, secundaire en tertiaire preventie.

Primaire preventie betekent dat men ervoor zorgt dat iets onaangenaams voorkomen wordt. Belangrijk is het erkennen wanneer dit probleem zich kan voordoen, zodat maatregelen getroffen kunnen worden ter voorkoming van het probleem.

Secundaire preventie betekent dat men iets onaangenaams zo snel mogelijk wil opsporen om verergering van de toestand te vermijden.

Tertiaire preventie is het trachten te voorkomen dat iets onaangenaams opnieuw voorvalt. Bijvoorbeeld: de levensstijl aanpassen na een hartinfarct om een nieuw hartinfarct te vermijden. Of het voorkomen dat de symptomen van een ziekte/lichamelijke klacht/aandoening verergeren.
In principe biedt Fysiotherapie Kennemerlaan alle bovenstaand benoemde vormen van preventie. De preventie kan een onderdeel vormen van een behandeltraject. Fysiotherapie Kennemerlaan gaat er voor om een zo structureel en duurzaam mogelijk resultaat met een behandeltraject te bewerkstelligen.

COPYRIGHT © FYSIOTHERAPIE KENNEMERLAAN

kleurenblokken
Fysiotherapie Kennemerlaan
×