logo

Coaching

Bij veel lichamelijke klachten en ongemakken komen er vaak meer omstandigheden kijken dan in 1e instantie gedachten wordt en al zeker als het gaat om te komen tot een structureel (dus niet terugkerend) resultaat. Daar Fysiotherapie Kennemerlaan nastreeft om tot een zo’n goed mogelijk resultaat te komen, kijkt de fysiotherapeut dus ook vaak verder dan alleen maar de klacht. De cursus lifecoaching is daarbij een bruikbaar hulpmiddel gebleken.

Coaching
Een coach helpt u het leven vorm te geven vanuit diepste wensen en talenten, in alle levenssferen en levensfasen.

Een coach ondersteunt mensen bij het maken van keuzes om het lezen te veraangenamen. 

  • Hij helpt ze om alle levensgebieden, zowel werk als privé, zelf vorm te geven vanuit de diepste wensen en talenten.
  • Hij motiveert en inspireert zijn cliënten en helpt ze bij de bevordering van hun persoonlijke groei en effectiviteit.
  • Hij helpt bij het verbeteren van de levensbalans, het ontwikkelen van talenten, het ontdekken van levensdoelen en passies, het verbeteren van relaties, het vloeiend doorlopen van de verschillende levensfases en het vinden van een passende loopbaan.
  • Een coach kan ook meehelpen problemen op te lossen van organisaties op vele gebieden. Hij kan groepen en organisaties begeleiding en training geven om beter met ziekteverzuim, stress en conflicten om te gaan. Daarnaast kan hij werkgevers leren een gezond werkklimaat te scheppen waarin de werknemers hun werk zonder te veel stress kunnen doen.
  • Bij Coaching wordt er naar diepere, meer onbewuste oorzaken van probleemsituaties gekeken. Een coach beschikt daarvoor over vaardigheden waarmee hij kortdurende interventies kan toepassen. Daarnaast past hij krachtige psychodynamische coachingsmethoden toe om innerlijke en uiterlijke conflicten op te lossen, onderliggende drijfveren te onderzoeken en zingevingvraagstukken te belichten.
  • Een consult bij de coach lijkt op een onderhoudsbeurt van een auto, waar alle onderdelen grondig worden gecontroleerd. Samen met een coach staat een cliënt stil bij de belangrijkste gebieden van het leven.

Binnenkort meer ……………………….

COPYRIGHT © FYSIOTHERAPIE KENNEMERLAAN

kleurenblokken
Fysiotherapie Kennemerlaan
×